Yurtdışı iconEXCLUSIVE
YURT DIŞI TURLARI
nehir iconNEHİR
TURLARI
Gemi iconGEMİ
TURLARI
Yurtdışı iconYURT DIŞI
TURLARI

KVKK AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Goldenbay Turizm Yatırımları Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. 

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz çeşitli yollarla işlenmekte olup farklı müşteri segmentlerine göre farklı amaç ve yöntemlerle veri işleme faaliyetleri yapılmakta bu yönteme göre aşağıda aydınlatma metinleri oluşturulmuştur.

 

 

 1. İşlediğimiz Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebepleri, İşlenme Amaçları
 1. Bireysel Müşteriler

 

Şirket tarafından kurumsal internet sitemize https://goldenbaytour.com/uye-ol ve https://kurumsal.goldenbaytour.com/uyeol.html bağlantılarından üye olmanız halinde isminiz, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve şirket (pozisyon) bilgileriniz işlenmektedir. Bunun yanında çağrı merkezimize veya şubelerimizi telefonla arayarak veya satış temsilcilerinden talepte bulunarak da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz seyahatların planlanması, rezervasyonların yapılması, size özel seyahat programlarının çıkarılması, bu seyahatların ilişkin ödemelerin yapılması, seyahat sürecinde yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarımızla en güvenli seyahat programının hazırlanması, izin vermeniz halinde tarafınıza bundan sonra Şirket’in yapacağı tur ve programlar hakkında kampanya , promosyon ve iletilerin gönderilmesi, seyahat alışkanlıklarınıza ve hareketlerinize göre oluşturulan “seyahat profiliniz” ile beraber, size uygun yeni programların planlamasının yapılması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bütçe planlamaların yapılması ve idari süreçlerin düzenlenmesi amacı ile işlenmektedir.

 

Kanundan doğan sebeplerle; (“KVKK 5/2-a”) 

 • Tüketici Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacı ile,

Açık Rızanız Kapsamında;

(“KVKK 5.1 ve KVKK 6.2”)

 • Tarafınıza, Şirketi ve yaptığı organizasyonları tanıtıcı whatsapp dahil elektronik ticari iletileri gönderilmesi amacı ile,
 • Seyahat profilinizin çıkarılarak , ileride en uygun seyahat deneyimi planlamasının yapılabilmesi amacı ile,  

Sözleşmenin ifası veya kurulması için; (“KVKK 5/2.c”) 

 • Taraflar arasındaki tur hizmeti sözleşmesi gereğince rezervasyon planlamaların ve süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,  

Hukuki yükümlülük kapsamında (“KVKK 5/2-ç”)

 • İç denetim ve dış denetim süreçleri dahil olmak üzere denetim süreçlerinin yönetimi kapsamında,
 • İdari mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Seyahat acentaları Yönetmeliği gereği bildirim yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile,
 • Finans ve muhasebe yükümlülüklerinin yürütülmesi, 
 • Hukuk işlerinin yürütülmesi amacı ile, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması (“KVKK 5/2-e”) 

 • Tüketici mevzuatı kapsamında yükümlülüklerle karşılaşılması halinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile,

İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru menfaati kapsamında; (“KVKK 5/2-f”)

 • Şirket kayıtlarının tutulmasını sağlamak amacıyla sistemsel kullanıcı hesaplarının oluşturulması;
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız dahil ilgili süreçlerin yönetilmesi, raporlanması ve kayıt altına alınması amacı ile,
 • Tur programı kapsamında, karşılaşabilen sorunların yönetimi ve süreçlerin çözümü amacı ile,

 1. Kurumsal Müşteri Çalışanları

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz çalıştığınız firma tarafından bize aktarılmıştır. Bu kişisel veriler, firmanın talebi doğrultusunda seyahatlerinizin organize edilmesi, gerekli rezervasyonların yapılması ve seyahat sürecinin yönetilmesi amacı ile veri işleyen sıfatı ile çalıştığınız firmanın veri sorumluluğu ile işlenmektedir. Bu amaç dışında herhangi bir amaçla işleme kural olarak yapılmayacaktır. Ancak tarafınızca onay verilmesi halinde işleme amacına bağlı olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz kullanılabilecektir.

 

Kanundan doğan sebeplerle; (“KVKK 5/2-a”) 

 • Tüketici Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacı ile,

Açık Rızanız Kapsamında;

(“KVKK 5.1 ve KVKK 6.2”)

 • Tarafınıza, Şirketi ve yaptığı organizasyonları tanıtıcı whatsapp dahil elektronik ticari iletileri gönderilmesi amacı ile,
 • Seyahat profilinizin çıkarılarak , ileride en uygun seyahat deneyimi planlamasının yapılabilmesi amacı ile,  
 • Seyahatiniz sırasında sağlık sebeplerine dayalı olası bir iptal durumu ile karşılaşılması halinde, bu iptalin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak sağlık verilerinizin işlenmesi durumunda,

Sözleşmenin ifası veya kurulması için; (“KVKK 5/2.c”) 

 • Taraflar arasındaki tur hizmeti sözleşmesi gereğince rezervasyon planlamaların ve süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,  

Hukuki yükümlülük kapsamında (“KVKK 5/2-ç”)

 • İç denetim ve dış denetim süreçleri dahil olmak üzere denetim süreçlerinin yönetimi kapsamında,
 • İdari mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Finans ve muhasebe yükümlülüklerinin yürütülmesi, 
 • Hukuk işlerinin yürütülmesi amacı ile, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması (“KVKK 5/2-e”) 

 • Tüketici mevzuatı kapsamında yükümlülüklerle karşılaşılması halinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile,

İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru menfaati kapsamında; (“KVKK 5/2-f”)

 • Şirket kayıtlarının tutulmasını sağlamak amacıyla sistemsel kullanıcı hesaplarının oluşturulması;
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız dahil ilgili süreçlerin yönetilmesi, raporlanması ve kayıt altına alınması amacı ile,
 • Tur programı kapsamında, karşılaşabilen sorunların yönetimi ve süreçlerin çözümü amacı ile,

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışı Aktarımı 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddeleri uyarınca 3.kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz;

 • Seyahat süreçlerinin yönetimi için gerekli olan oteller, rezervasyon siteleri, transfer süreç yönetimi, seyahatlerde ilgili rehberlerin bulunması için yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına,
 • Yasal süreçlerin yönetimi için gerekmesi halinde Kolluk kuvvetleri, meslek birlikleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • IT ve genel süreçlerin yönetimi için çalışılan yurt içinde ve yurtdışında bulunan kuruluşlar ile,
 • İş süreçlerinde karşılaşılan idari ve adli süreçlerin yönetimi için mali müşavirler,avukatlar dahil olmak üzere iş ortaklarımızla
 • Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi için onay vermeniz halinde, kişisel verileriniz bu süreçlerin yönetiminden sorumlu olan iş ortaklarımız ile bu sürecin yönetilmesi amacı ile

Kanun’da yer alan yükümlülüklere uyularak paylaşılmaktadır.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

 

KVKK madde 11 uyarınca, Şirket’e başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

 1. Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz.

 

 • Ergenekon Mah. Halaskargazi Cad. Şenkal Apt Blok No: 37 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul adresine şahsen iletilmesi (kimliğinizin ibraz edilmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz),
 • Ergenekon Mah. Halaskargazi Cad. Şenkal Apt Blok No: 37 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul adresine noter vasıtası ile gönderilmesi,
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla ….. [CD1] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle …. [CD2] adresine yazılı olarak iletilmesi

 

              halinde talepleriniz cevaplanacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

 

Ayrıntılı bilgiye kurumsal web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politika”dan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Kampanyalarımızdan ilk siz haberdar olun!

Telefon icon bilgi@goldenbaytour.com

Bize Ulaşın

0850 202 39 39
KVKK Politikası | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Detaylı Aydınlatma Metni | Tanım ve Açıklamalar | Başvuru Formu

Copyright © 2021 - Web sitemizde bulunan tüm turların program içeriklerinin telif hakları Golden Bay Tour’a ait olup izinsiz kopyalanıp kullanılamaz veya çoğaltılamaz.

Web Tasarım: Data1KVKK Hakkında Whatsapp İletişim